Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2020 – đã kiểm toán

Công ty xin kính gửi đến quý cổ đông Báo cáo Tài chính bán niên năm 2020 – đã được kiểm toán
1. Báo cáo tài chính công ty mẹ
BCTC ban nien 2020_signature
2. Báo cáo tài chính hợp nhất.
BCTC hop nhat ban nien 2020_signature
3. Các giải trình kèm theo
CV 55- giai trinh BC cong ty me_signature

CV 56 – 57 – giai trinh BC hop nhat 6t.2020_signature