Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 (tự lập)

Ngày 20/07/2020, Ban lãnh đạo công ty đã ký và ban hành Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020 và Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2020.
Kính mời quý cổ đông xem chi tiết tại file dưới đây.
Trân trọng.
1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2020
BCTC quy 2 -cty me_signature
2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020
BCTC hop nhat quy 2_signature
3. Giải trình kèm theo BCTC
Giai trinh cong ty me Quy 2_signature
Giai trinh Hop nhat quy 2_signature