Công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần 14

Ngày 27/6/2022, Công ty cổ phần đã nhận được đăng ký kinh doanh thay đổi lần 14 do phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Chi tiết xin mời quý cổ đông và nhà đầu tư xem theo đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/10Sec_HAg5gxQ5HkJwoJfo9UD3rueIEZ4/view

Trân trọng!