Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
1. Thời gian: 08h30 phút, Thứ sáu ngày 19 tháng 6 năm 2020.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty tầng 1, tòa nhà CT2B, KĐTM Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Chi tiết xin xem trong giấy mời kèm theo.
Trân trọng.
Thu moi hop Dai hoi co dong 2020_signature