Thay đổi kế toán trưởng công ty

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Đoàn Thị Huyền, ngày 15/5/2020, công ty cổ phần Vinaconex 39 đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Đoàn Thị Huyền và bổ nhiệm bà Vũ Thị Xuân là kế toán trưởng kể từ ngày 15/5/2020
QD bo nhiem KTT 2020