Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty năm 2020

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid, căn cứ công văn số 325 /CV-DKKD ngày 17/4/2020 của Phòng đâng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Vinaconex 39 xin thông báo: Gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020. Cụ thể thời gian công ty sẽ thông báo sao.
Công ty xin thông báo Quý cổ đông được biết.
Trân trọng.