Công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023

Ngày 25/01/2024, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã ký báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 bao gồm:

  1. Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 năm 2023

https://drive.google.com/file/d/171AmJKrnusLJd4AUuEgi9KogLVkLrlaT/view

2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023.

https://drive.google.com/file/d/1d3gQGT31acoMKqCN5M0W7BtXkRPQhk5P/view

3. Các giải trình liên quan đến báo cáo tài chính

https://drive.google.com/file/d/1VOA076qiBDCT0wmUcuqs0zghgFgsnxqj/view

Trân trọng thông báo.