Thông báo về việc một số cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 39

Ngày 01/3/2024, Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã thực hiện việc gửi thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng phương thức chuyển phát nhanh đến toàn bộ các cổ đông có tên tại danh sách chốt ngày 29/02/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổng hợp và gửi cho Công ty cổ phần Vinaconex 39.

Tuy nhiên, đến nay, một số cổ đông vẫn chưa nhận được thư mời của Công ty. Qua rà soát, tìm hiểu, Vinaconex 39 nhận thấy phần lớn nguyên nhân là do cổ đông có địa chỉ nhận thư (đã đăng ký với Vinaconex 39 đối với cổ đông chưa lưu ký hoặc Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán đối với cổ đông đã lưu ký) không rõ ràng hoặc cổ đông đã thay đổi địa chỉ. Bên cạnh đó, cổ đông cũng không đăng ký số điện thoại để đơn vị chuyển phát nhanh liên hệ khi không tìm thấy địa chỉ.

Do đó, để đảm bảo việc cổ đông nhận được các thông báo, thư mời từ Công ty cổ phần Vinaconex 39, Ban tổ chức Đại hội xin khuyến nghị với các cổ đông như sau:

– Đối với cổ đông chưa lưu ký: Xin vui lòng liên hệ Ban Tổ chức – Hành chính của Công ty cổ phần Vinaconex 39

(điện thoại: 024. 37875938 (số máy lẻ : 132 ; 133).)  để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh thông tin về địa chỉ nhận thư;

– Đối với cổ đông đã lưu ký: Xin vui lòng liên hệ với Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán để thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin về địa chỉ nhận thư.

– Ngoài ra, các cổ đông nên đăng ký thêm thông tin về số điện thoại để đơn vị chuyển phát nhanh liên hệ được khi không tìm thấy địa chỉ.

Trân trọng./.


(Ghi chú: Bên cạnh việc gửi thư trực tiếp cho cổ đông, Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã đăng tải trên website của pvv.com.vn. Quý cổ đông chưa nhận được thư có thể tham khảo các địa chỉ trên để nắm được các thông tin về Đại hội).