CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Ngày 18.10.2022, Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã ban hành báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 bao gồm:

  1. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 của công ty mẹ

https://drive.google.com/file/d/17ddWXeZQJAYjQxDyEbW7md9cWgRbuPT1/view

2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1cEYntDFQXaiDeF6RrO6xuoK8qJ8viMYO/view

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và nhà đầu tư được biết.