Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Sáng ngày 26/5/2022, Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua các nội dung làm việc và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chi tiết kính mời Quý cổ đông xem theo đường dẫn sau:

  1. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

https://drive.google.com/file/d/1D98cXa7Of7WmxNfeA-lDo-K5qljyUSTR/view

2, Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1YynXOkCKLczl8JyRGy8WvXqPj5kHX3S0/view

Trân trọng thông báo tới quý cổ đông!