Báo cáo thường niên công ty năm 2020

Ngày 29/4/2021, công ty đã ban hành báo cáo thường niên năm 2020 của công ty cổ phần Vinaconex 39, kính mời các quý cổ đông xem chi tiết trong file đính kèm tại đường link sau:

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

Trân trọng