Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

Ngày 20/4/2021, Công ty đã ký ban hành Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021, bao gồm:

  1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2021: https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
  2. Báo cáo tài chính hơp nhất quý 1 năm 2021: https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

Kính mời các quý cổ đông truy cập link trên để xem chi tiết.

Trân trọng./.