Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 1982- hiện giữ chức vụ Giám đốc Ban Kế hoạch – Kỹ thuật, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm.
Chi tiết xin mời xem file đính kèm
Trân trọng!
QD bo nhiem pho Tong – Dung- ky so