Nghị Quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023

Sáng ngày 19/4/2023, với tinh thần tập trung, đoàn kết, được sự ủng hộ của các Quý cổ đông, công ty cổ phần Vinaconex 39 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

Đại hội đã thống nhất 100% với biên bản, nghị quyết đại hội như sau:

https://drive.google.com/file/d/1h80kWIOBTWbl5G-KzVQ3TuSLhXj3nY18/view

https://drive.google.com/file/d/1p2YGjjhsztXm1tvjTjrjkF3GllewsktA/view

Trân trọng./.