CBTT Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

Ngày 19/10/2021, công ty đã ban hành báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 bao gồm:

  1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2021
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021

Kính mời các Quý cổ đông truy cập theo đường dẫn sau để xem chi tiết toàn bộ báo cáo:

https://drive.google.com/file/d/1NrLPXOQPZwabpZQZP1BP_FUve_4R5qbm/view

https://drive.google.com/file/d/1eysYJSfcgFyY_DfqdR2j39nbhMmEJd86/view

Trân trọng!