Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 20/7/2021, Hội đồng quản trị công ty đã có văn bản “báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2021”. Chi tiết kính mời quý cổ đông xem tại link tài liệu đính kèm.

https://drive.google.com/drive/my-drive

Trân trọng.