CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2022 (TỰ LẬP)

Ngày 18/1/2023, công ty cổ phần Vinaconex 39 đã ban hành báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 bao gồm:

  1. Báo cáo tài chính công ty mẹ

https://drive.google.com/file/d/1PUds3bQrzDiwJmFRT5-y9HITpbPoGeaM/view

2. Báo cáo tài chính hợp nhất

https://drive.google.com/file/d/1A2-EoQl1A6zpbCtu12_g1rbITKHFLu99/view

Trân trọng thông báo tới quý cổ đông và nhà đầu tư được biết.