CBTT bầu Phó Chủ tịch HĐQT thường trực và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Sáng ngày 20/7/2022, Hội đồng quản trị đã họp và ra quyết định bầu ông Phan Đình Phong – thành viên HĐQT làm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đinh Cảnh Tiến.

Chi tiết kính mời quý cổ đông theo dõi tại đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/11FmGco9F6djwkgnfdJcy00jHfT_bz-Nt/view

https://drive.google.com/file/d/1V8QMZOp2uxg4QHlALvk9-sxp-MlxLG81/view

Trân trọng