Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 39 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự      Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian, địa điểm cụ thể, xin được đăng chi tiết trong Giấy mời kèm theo

Giay moi Dai hoi 2021

Chi tiết chương trình đại hội và tài liệu kèm theo quý cổ đông vui lòng truy cập trong file và đường dẫn sau

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Trân trọng!