Quyết định thay đổi nhân sự: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ngày 26/9/2019, Hội đồng quản trị công ty đã ra Quyết định miễn nhiệm ông Hán Thành Công – thành viên Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm ông Võ Thành Tâm kể từ ngày 26/9/2019.
QD bo nhiem mien nhiem Vo Thanh Tam_signature