Định hướng phát triển

Năm 2010 được coi là năm bản lề cho sự phát triển vượt bậc của Vinaconex 39. Trong năm này Công ty sẽ hoàn chỉnh các thủ tục Niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán Hà Nội

1. Mục tiêu chiến lược: 

    Năm 2010 được coi là năm bản lề cho sự phát triển vượt bậc của Vinaconex 39. Trong năm này Công ty sẽ hoàn chỉnh các thủ tục Niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán Hà Nội; xây dựng, ổn định cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty; Hoàn thiện bộ máy tổ chức và hệ thống quản lý, phấn đấu thiết lập đầy đủ điều kiện để xây dựng Công ty trở thành một trong những đơn vị vững mạnh có thương hiệu hàng đầu trong ngành. 

     Năm 2012-2015: Phát triển trở thành Công ty mạnh, mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh ra các lĩnh vực kinh doanh Vận tải, Khách sạn, Thương mại và dịch vụ. Thành lập, nắm cổ phần chi phối của ít nhất 10 đơn vị thành viên. Liên doanh, liên kết với 5-10 đơn vị trong các lĩnh vực kinh doanh sản xuất khác nhau. Xây dựng, nâng cao năng lực bộ máy quản lý về mọi mặt. Thu nhập của cán bộ công nhân viên tăng bình quân 15-20% mỗi năm.

2. Nguyên tắc định hướng:

 – Kinh doanh trên cơ sở mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội. 
– Sự hài lòng của khách hàng là sứ mệnh của Công ty. 
– Quan hệ hợp tác với tất cả các bạn hàng trên mọi lĩnh vực. 
– Nguồn lực con người là tài sản quý giá nhất của Vinaconex 39.
 – Mỗi cá nhân trong Công ty là một thành viên trong ngôi nhà chung Vinaconex 39 nhằm “Dựng xây mơ ước” và thực hiện mơ ước cho tất cả các khách hàng.
 – Xây dựng những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *