CBTT thay đổi nhân sự

Ngày 16/10/2023, chủ tịch HĐQT đã ký Quyết định số 06/QĐ/VN39/HĐQT miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Vũ Thành Kiên theo nguyện vọng cá nhân.

Cùng ngày chủ tịch HĐQT cũng đã ký Quyết định số 07/QĐ/VN39/HĐQT bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Tổng giám đốc Công ty.

Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và nhà đầu tư được biết.

Chi tiết xem theo đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/1GldmQo5Vma2IhzhrOZDjBCIliHsDMs8X/view