Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

Ngày 04/8/2022, chủ tịch HĐQT công ty ông Trịnh Đức Phú đã ký văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/8/2022. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: trong tháng 9/2022.

Trân trọng được thông báo đến Quý cổ đông và nhà đầu tư.

Trân trọng.

Chi tiết xin xem theo đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/1ZR5pAsCgVTzHnv54hLAHZnrkC0oVWNXV/view