Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 04/03/2021, công ty cổ phần Vinaconex 39 đã nhận được công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc xác nhận và thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng thông báo tới quý cổ đông!

TB ngay dang ky cuoi cung 2021