Quyết định miễn nhiệm Thành viên HĐQT, miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc; bổ nhiệm mới Thành viên HĐQT,

Hội đồng quản trị có quyết định miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Phó tổng giám đốc đối với các ông: Nguyễn Đức Thịnh và Hán Thành Công

đồng thời bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Bảo Trung

Tải đầy đủ các quyết định tại đây: Bo nhiem mien nhiem 2019