Thay đổi Kế toán trưởng công ty

Ngày 14/4/2022, Hội đồng quản trị công ty đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Vũ Thị Xuân, và bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hương đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng mới của công ty. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Chi tiết kính mời quý cổ đông tải file theo đường dẫn sau:

https://drive.google.com/drive/my-drive