Thành viên
Liên kết & Tìm kiếm
 
Trực tuyến : 20
Lượt truy cập : 3.522.530
DOWNLOAD

Công văn 4583 - Hướng dẫn trợ cấp khó khăn

Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư của Tập đoàn

Tài liệu tuyển sinh bổ sung cán bộ đi đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ ở nước ngoài và Thạc sỹ liên kết ở trong nước năm 2012

Mẫu văn bản và công văn

Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ quản lý

Gõ tiếng Việt tốt hơn với UNIKEY
Tin tức
 
KIỆN TOÀN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP PVV

KIỆN TOÀN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP PVV

Để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng Công nghiệp PVV đã tiến hành xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng Văn bản về việc kiện toàn lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Kết quả như sau:\

1. Cơ cấu lại Hội đồng quản trị, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (5) thành viên xuống ba (3) thành viên.

2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị các ông có tên sau dây  theo nguyện vọng cá nhân :

  2.1. Miễn nhiệm ông  Nguyễn Văn Sang- Chủ tịch HĐQT Công ty  CP Đầu tư FIT.

  2.2.Miễn nhiệm ông Trương Văn Hồng- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Dân dụng Công ghiệp PVV.

  2.3. Miễn nhiệm  chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Ngọc- nguyên là Giám đốc Công ty CP XD dân dụng Công nghiệp PVV.

  2.4. Miễn nhiệm  chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Phúc  Hoạt- Phó giám đốc Công ty CP Xây dựng Dân dụng Công nghiệp PVV.

3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Đức Tú- Phó phòng Kế hoạch- Kỹ thuật Công ty CP Xây dựng Dân dụng Công nghiệp PVV.

4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Xây dựng Dân dụng Công nghiệp PVV sau khi bầu bổ sung, kiện toàn lại bao gồm các ông, bà có tên dưới đây :

  4.1. Hội đồng quản trị : 3 thành viên

    4.1.1. Ông Nguyễn Đức Thịnh- Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

     4.1.2 Ông Bùi Anh Ninh- Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty

    4.1.3. Ông Nguyễn Huy Bình- Phó giám đốc Ban Kế hoạch- Kỹ thuật Công ty Cổ phần Vinaconex-PVC – thành viên Hội đồng quản trị.

  4.2. Ban Kiểm soát: 3 thành viên

    4.2.1. Bà Phạm Thanh Thủy- Chuyên viên Ban Tài chính- Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC làm Trưởng Ban Kiểm soát.

   4.2.2 Ông Trần Văn Kiên- Chuyên viên Ban Kế hoạch- Kỹ thuật Công ty Cổ phần Vinaconex-PVC  Thành viên Ban Kiểm soát.

   4.2.3. Ông Đặng Xuân Thịnh - Xưởng trưởng Xưởng sữa chữa gia công cơ khí  Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng Công nghiệp PVV – Thành viên Ban kiểm soát.

( Có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kèm theo)

Công ty xin trân trọng thông báo việc kiện toàn thành viên HĐQT, BKS như trên cho các  cổ đông, khách

hàng, đối tác được biết. Rất mong sự hợp tác có hiệu quả  trong thời gian sắp tới.

  
Tin tức
 
Dự án tiêu biểu
 
Copyright © 2010 Vinaconex 39 . All Rights Reserved.
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Vinaconex 9, lô HH2 khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 844.37875938 - Fax: 844.37875937
Developed by VINAWAY 12