CBTT Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Ngày 19/7/2021, Công ty cổ phần Vinaconex 39 đã ký ban hành Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 bao gồm: Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chi tiết xin mời xem trong đường dẫn dưới đây: “https://drive.google.com/drive/folders/0AE7dQYm_dhxSUk9PVA”

và “https://drive.google.com/file/d/1dxde0k8jvtDU35EEzJ5Yp8Z_ncp3OMKB/view”

Trân trọng thông báo./.